products - فلنج لبه دار

فلنج لبه دار


توضیحات

فلنج لبه دار  (lap joint flange):

این فلنج قابلیت این را دارد که بر روی محور خود چرخش داشته باشد از این رو تنظیم پیچ های آن ساده می باشد.
فلنج لبه دار با سیال در تماس  نمی باشد.

یکی از کاربردهای آن در مواردی است که سیستم زیاد در معرض زنگ زدگی و خوردگی می باشد که استفاده از این فلنج از نظر اقتصادی نیز به صرفه است.
ولی مقاومت آن در برابر خستگی بسیار کمتر از فلنج گردن دار است