products - شیر اطمینان

شیر اطمینان


توضیحات

شیر ایمنی که به آن شیر اطمینان یا سیفتی ولو (Safety Valve) نیز گفته می شود،
از انواع شیرآلات است که با هدف جلوگیری از فشار بیشتر از حد طراحی روی مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد.

در بازار به اشتباه به این شیر، سفتی ولو گفته می شود اما نام درست این محصول سیفتی ولو (Safety Valve) است.

شیر های اطمینان به صورت مستقیم روی خط نصب می شوند و با بالا رفتن فشار وارد عمل شده
و با باز شدن دریچه بخشی از سیال را از خط جریان خارج کرده و باعث کاهش فشار می شوند.

یکی از مهم ترین ویژگی های این شیر ها این است که تا زمانی که فشار تا حد خطرناکی بالا نرود کارایی آنها مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.304 استفاده می شود.