products - اوریفیس فلنج

اوریفیس فلنج


توضیحات

اوریفیس فلنج  (orifice flange):

این فلنج  نوعی از  فلنج گردن دار است.

کاربرد اصلی این فلنج ها برای مسدود کردن جریان و کاهش فشار است،
از سوراخ هایی که در فلنج موجود است برای اندازه گیری جریان سیال مایع یا گاز استفاده می شود.