products - فلنج اسلیپان

فلنج اسلیپان


توضیحات

فلنج اسلیپان (Slip On Flange):

از این فلنج برای تمام فشار ها می توان استفاده کرد و لازمه استفاده در فشارهای 150 و 300 است
و جوش داخلی آن نسبت به دیگر فلنج ها از جمله گردندار بیشتر است.

کاربرد این فلنج در سیستم های معمولی است چون نصب آن ساده است ولی مقاومت
آن هم در فشار داخلی و هم در برابر خستگی کمتر از فلنج گردن دار است.

نیروی مقاومت محاسبه شده یک فلنج اسلیپان، تحت فشار داخلی،
⅔ فلنج های گلو دار جوشی بوده که این عمر تحت شرایط خستگی به ⅓ تقلیل می یابد.
از معایب این فلنج این است که اصولا ابتدا لوله ها باید جوش داده شوند و سپس اتصالات با آن تنظیم شوند.

اتصال فلنج و زانو یا فلنج و یک سه راهی ممکن نیست زیرا اتصالات نامبرده یک انتهای مستقیم و راست ندارند وموجب لغزش بر روی فلنج میگردند.