products - فلنج جوشی ساکت

فلنج جوشی ساکت


توضیحات

فلنج جوشی ساکت (Socket Weld Flange):

این فلنج دارای محفظه ای است که محل قرار گیری لوله می باشد.
این نوع فلنج ها هم از داخل جوشکاری می شوند هم از بیرون فلنج.
که اگر جوشکاری از داخل انجام شود هم مقاومت استاتیکی و هم مقاومت آن در برابر خستگی افزایش می یابد.

کاربرد این فلنج ها در سیستم های لوله کشی  که دارای فشار کاری بالا  و قطر لوله کشی کم است می باشد.
فلنج ساکت ولد اصولا برای استفاده در سایزهای کوچک ولی فشار بالا گسترش یافت.
نیروی ایستایی آن برابر با فلنج های اسلیپان میباشد ولی مقاومت خستگی آنها،
50%  بیشتر از فلنج های اسلیپان میباشد از معایب فلنج ساکت ولد همین” فاصله انبساطی” است که باید ایجاد شود.

در سیستم های لوله کشی استینلس استیل که محتوی سیال خورنده میباشند.
این فاصله مشکل خوردگی ایجاد مینماید که در بعضی از جاها استفاده از فلنج ساکت ولد مجاز نمی باشد.

من تخصصی در مهندسی خوردگی ندارم ولی با مراجعه به اینترنت شما میتوانید بسیاری از اطلاعات مربوط به مشکلات انواع خوردگی را پیدا کنید.

همچنین از معایب فلنج ساکت ولد اصولا همان معایب مترتب به فلنج اسلیپان نیز میباشد.
یعنی می باید اصولا ابتدا لوله جوشکاری شده و سپس نسبت به تنظیم اتصلات و نصب آن اقدام نمود