products - فلنج رزوه ای

فلنج رزوه ای


توضیحات

فلنج رزوه ای (Threaded Flange):

همانطور که از نام این فلنج مشاهده می شود درون این فلنج ها رزوه کار شده است،
فلنج رزوه ای که گاهی با عنوان دنده ای نیزاز آن نامبرده میشود،
برای شرایط ویژه به همراه مزیت اصلی آن که قابل اتصال بودن بدون عملیات جوشکاری می باشد استفاده میگردد.

البته گاهی اوقات جهت مطمئن بودن از آب بندی یک پاس جوش آب بندی نیز به همراه آن استفاده میشود.
هر چند بیشتر این تنش ها بصورت خم شدگی در محدوده مرکز فلنج اعمال می گردد،
ولی از آنجا که استانداردی برای قطر داخلی فلنج وجود ندارد این فلنج ها برای کاربرد در فشار و دما های بالاتر مناسب هستند